Het VVV-kantoor van Auvergne VolcanSancy is een openbare industriële en commerciële instelling (EPIC) opgericht in oktober 2017.
Dit juridische regime is gemengd, naast elkaar bestaan ​​van regels van publiekrecht en privaatrecht. Het statuut van het EPIC valt onder het publiekrecht, zijn activiteit (personeel, relaties met leveranciers, klanten) valt onder het privaatrecht.

De structuur heeft 4 receptiebalies:

• Cap Guéry bergcentrum
• La Tour d'Auvergne (hoofdkantoor)
• Orcival
• Tauves

Het actiegebied strekt zich uit over de 27 gemeenten van de Gemeenschap van gemeenten Dômes Sancy Artense.

Een overeenkomst van doelstellingen en middelen, ondertekend tussen de Gemeenschap van gemeenten Dômes Sancy Artense en het VVV-kantoor van Auvergne VolcanSancy, maakt het mogelijk om de taken van het VVV-kantoor en de middelen die eraan worden toegekend, te definiëren.
De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op de periode 2023-2027.

Het Beheerscomité

Het VVV-kantoor, voorgezeten door Michelle GAIDIER, wordt bestuurd door een directiecomité bestaande uit 17 personen (9 verkozenen en 8 socio-professionals). De verschillende activiteitensectoren van het grondgebied zijn vertegenwoordigd.

Voorzitter van het VVV-kantoor
Vice-voorzitter van het VVV-kantoor
Yannick TOURNADRE, ondervoorzitter

Lijst van beraadslagingen

2023

Beraadslaging 2023-01: Validatie van het doelstellingenakkoord 2023-2027
Beraadslaging 2023-02: Administratieve rekening 2022 – Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2023-03: Administratieve rekening 2022 – Bijkomend budget (311)
Beraadslaging 2023-04: Beheersrekening 2022 - Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2023-05: Beheersrekening 2022 – Extra budget (311)
Beraadslaging 2023-06: Bestemming bedrijfsopbrengsten (393) – Boekjaar 2022
Beraadslaging 2023-07: Bestemming bedrijfsopbrengsten (311) – Boekjaar 2022
Beraadslaging 2023-08: Stemming over de initiële hoofdbegroting 2023 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2023-09: Stemming over de voorlopige bijlage begroting 2023 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2023-10: Aanvraag voor de projectoproep Bestemming Frankrijk – AuvergneRhône-Alpes
Beraadslaging 2023-11: Toeristische kwaliteit
Beraadslaging 2023-12: partnerschapstarieven 2024
Beraadslaging 2023 – 13: DM1 Aanmaak van account op 311
Beraadslaging 2023 – 14: CNFPT-lidmaatschap 2024

2022

Beraadslaging 2022-01: Administratieve rekening 2021 – Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2022-02: Administratieve rekening 2021 – Bijkomend budget (311)
Beraadslaging 2022-03: Beheersrekening – Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2022-04: Beheersrekening – Bijkomend budget (311)
Beraadslaging 2022-05: Bestemming bedrijfsopbrengsten (393) – Boekjaar 2021
Beraadslaging 2022-05 bis: Budget 311- Bijkomende kredieten voor het werkingsluik
Beraadslaging 2022-06: Bestemming bedrijfsopbrengsten (311) – Boekjaar 2021
Beraadslaging 2022-07: Stemming over de initiële hoofdbegroting 2022 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2022-08: Stemming over de voorlopige bijlage begroting 2022 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2022-9: DM1 - Investeringsbegroting - Aanmaken rekening 2183 voor aanschaf computerapparatuur
Beraadslaging 2022-10: DM2 – – Begroting 393 – Verhoging uitgaven op rekening 658 – DGFIP-bijdragen
Beraadslaging 2022-1 – DM1 – Bijkomende kredieten – werkingssectie 311, volgend op de aankoop van producten
Beraadslaging 2022-5 – DM5 – Extra kredieten op het bedieningsgedeelte na aankoop en verkoop van producten
Beraadslaging 2022-11: Partnerschapstarieven 2023

2021

Beraadslaging 2021-1: Commerciële activiteiten – Commissietarief
Beraadslaging 2021-02: Administratieve rekening 2020 – Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2021-03: Administratieve rekening 2020 – Bijkomend budget (311)
Beraadslaging 2021-04: Beheersrekening 2020 – Extra budget (311)
Beraadslaging 2021-05: Beheersrekening 2020 - Hoofdbegroting (393)
Beraadslaging 2021-06: Bestemming bedrijfsopbrengsten (311) – Boekjaar 2020
Beraadslaging 2021-07: Bestemming bedrijfsopbrengsten (393) – Boekjaar 2020
Beraadslaging 2021-08: Stemming over de initiële hoofdbegroting 2021 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2021-09: Stemming over de initiële bijlage begroting 2021 – Exploitatie en investeringen

2020

Beraadslaging 2020-01: Bestemming van de ontvangsten – Aanvullende begroting (311) – Begrotingsjaar 2018
Beraadslaging 2020-02: Bestemming van de ontvangsten – Hoofdbegroting (310) – Begrotingsjaar 2018
Beraadslaging 2020-03: Administratieve rekening 2019 – Hoofdbegroting (310)
Beraadslaging 2020-04: Administratieve rekening 2019 – Bijkomend budget (311)
Beraadslaging 2020-05: Beheersrekening 2019 - Hoofdbegroting (310)
Beraadslaging 2020-06: Beheersrekening 2019 – Extra budget (311)
Beraadslaging 2020-07: Bestemming bedrijfsopbrengsten (311) – Boekjaar 2019
Beraadslaging 2020-08: Bestemming bedrijfsopbrengsten (310) – Boekjaar 2019
Beraadslaging 2020-09: Stemming over de initiële bijlage begroting 2020 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2020-10: Stemming over de initiële hoofdbegroting 2020 – Exploitatie en investeringen
Beraadslaging 2020-11: Partnerschapstarieven 2021
Beraadslaging 2020-12: Verkiezing van de president
Beraadslaging 2020-13: Verkiezing van de ondervoorzitter

2019

Beraadslaging 2019-1: Werkgeversparticipatie – Voorzieningscontract
Beraadslaging 2019-2: Administratieve rekening 2018 – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2019-3: Administratieve rekening 2018 – Bijkomende begroting
Beraadslaging 2019-4: Beheersrekening 2018 – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2019-5: Bestuursverantwoording 2018 – Extra budget
Beraadslaging 2019-6: Bestemming inkomsten 2018 - Hoofdbegroting
Beraadslaging 2019-7: Bestemming resultaat 2018 – Bijkomend budget
Beraadslaging 2019-8: Hoofdbegroting 2019
Beraadslaging 2019-9: Bijlage begroting 2019
Beraadslaging 2019-10: Tarieven partnerschap 2020
Beraadslaging 2019-11: Afschaffing van de toeristenbelasting van het VVV-kantoor
Beraadslaging 2019-12: Wijzigingsbesluit nr. 1: extra kredieten voor de operationele afdeling - Hoofdbegroting 310
Beraadslaging 2019-13: wijzigingsbesluit over meerdere begrotingen

2018

Beraadslaging 2018-1: Administratieve rekening 2017 – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2018-2: Administratieve rekening 2017 – Bijkomende begroting
Beraadslaging 2018-3: Stemming over de hoofdbegroting 2018
Beraadslaging 2018-4: Stemming over de bijlage begroting 2018
Beraadslaging 2018-5: Overname van het VVV-kantoor van Sancy Artense
Beraadslaging 2018-6: Bestuursverantwoording 2017 – Extra budget
Beraadslaging 2018-7: Beheersrekening 2017 – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2018-8: Bestemming inkomsten 2017 - Hoofdbegroting
Beraadslaging 2018-9: Bestemming resultaat 2017 – Bijkomend budget
Beraadslaging 2018-10: Terugbetaling van werkingskosten van het Auvergne VolcanSancy VVV-kantoor aan het voormalige Terres Dômes-Sancy VVV-kantoor
Beraadslaging 2018-11: advies over de benoeming van de bestuurder
Beraadslaging 2018-12: oprichting van een inkomstenbeheer "Partnerschappen".
Beraadslaging 2018-13: Administratieve rekening 2017 van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2018-14: Administratieve rekening 2017 van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Bijkomend budget
Beraadslaging 2018-15: Beheerrekening 2017 van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Hoofdbegroting
Beraadslaging 2018-16: Beheerrekening 2017 van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Bijkomend budget
Beraadslaging 2018-17: Groepstarieven voor de rondleiding door het museum van Laqueuille
Beraadslaging 2018-18: Werkgeversparticipatie in de aanvullende sociale bescherming van hun ambtenaren
Beraadslaging 2018-19: Wijzigingsbesluit nr. 1 – Overname van de activa van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Hoofdbegroting 310
Beraadslaging 2018-20: Partnerschapsprijzen en bijlagen 2019
Beraadslaging 2018-21: Tarieven toeristenbelasting 2019
Beraadslaging 2018-22: annuleert en vervangt beraadslaging nr. 10-2018 – Terugbetaling van werkingskosten van het VVV-kantoor van Auvergne VolcanSancy aan het voormalige kantoor
Beraadslaging 2018-23: Wijzigingsbesluit nr. 2 – Overname van de activa van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Hoofdbegroting 310
Beraadslaging 2018-24: Wijzigingsbesluit nr. 3 – Kredietoverschrijvingen naar de operationele afdeling uitgaven
Beraadslaging 2018-25: bevoegdheidsdelegatie aan de bestuurder
Beraadslaging 2018-26: Pensioencontract
Beraadslaging 2018-27: Wijzigingsbesluit toeristenbelasting, ticketing/marketing en samenwerkingsverbanden, met het oog op het openen van depositorekeningen
Beraadslaging 2018-28: Wijzigingsbesluit nr. 4 – Overname van de activa van het VVV-kantoor van Sancy Artense – Hoofdbegroting 310

2017

Beraadslaging 2017-1: statuten van het EPIC van het Auvergne VolcanSancy VVV-kantoor
Beraadslaging 2021-2: Verkiezing van de voorzitter van het VVV-kantoor van Auvergne VolcanSancy
Beraadslaging 2017-3: Verkiezing van de vice-president van het Auvergne VolcanSancy VVV-kantoor
Beraadslaging 2017-4: Advies over de benoeming van de directeur van het VVV-kantoor van Auvergne VolcanSancy
Beraadslaging 2017-5: Stemming over de initiële begroting voor 2017
Beraadslaging 2017-6: stemming over de bijlage begroting 2017
Beraadslaging 2017-7: inkomstenbeheer
Beraadslaging 2017-8: tarieven toeristenbelasting 2017
Beraadslaging 2017-9: tarieven toeristenbelasting 2018
Beraadslaging 2017-10: automatische belastingheffing
Beraadslaging 2017-11: tarieven voor advertentiebijlagen en publicaties 2018
Beraadslaging 2017-12: lidmaatschapsgelden 2018
Beraadslaging 2017-13: winkelprijzen
Beraadslaging 2017-14: amusementstarieven
Beraadslaging 2017-15: vergunning voor het in de handel brengen
Beraadslaging 2017-16: vergunning voor het in de handel brengen
Beraadslaging 2017-17: marketingmanagement en ticketing
Beraadslaging 2017-18: lidmaatschapsakten
Beraadslaging 2017-19: beraadslaging van een commissietarief geïnd door het VVV-kantoor op de op de markt gebrachte producten, activiteiten en diensten
Beraadslaging 2017-20: implementatie van twee partnercharters 2018 (geclassificeerde en niet-geclassificeerde accommodatie)
Beraadslaging 2017-21: gedelegeerde beraadslaging (e) CNAS

Notulen van vergaderingen

Notulen van de vergadering van 03.04.2023
Notulen van de vergadering van 14.03.2023
Notulen van de vergadering van 25.01.2023
Notulen van de vergadering van 7.12.2022
Notulen van de vergadering van 20.09.2022
Notulen van de vergadering van 13.09.2023
Notulen van de vergadering van 11.12.2023

Was deze inhoud nuttig voor u?

Enregistrer

Deel deze inhoud